Từ khóa: cách thay đổi ngữ ngôn ứng dụng

Thay đổi ngôn ngữ giao diện của ứng dụng Bitdefender 2021

Quý khách vừa cài đặt phần mềm diệt virus Bitdefender 2021 nhưng giao diện lại