Từ khóa: fix cpu 100 thành công

Hướng dẫn fix cpu 100% trên win 7 / win 8

Khi cài win hoặc ghost xong thấy cpu 100% , máy chạy giật và lát