Từ khóa: fix lỗi khi dùng IDM

Khắc phục, fix lỗi IDM download 99% bị tạm dừng

Khi bạn sử dụng Internet Download Manager (IDM) để tải file, video về máy tính