Từ khóa: fix lỗi mạng trên win 10

Fix lỗi mất kết nối mạng trên Windows 10 20H1, 20H2

Từ khi Windows 10 update lên bản 20H1 thì đã xảy ra tình trạng lỗi