Từ khóa: microsoft tăng giá office 365

Microsoft thông báo tăng giá Office 365 và Microsoft 365

Trong một thập kỷ, lần đầu tiên Microsoft thông báo tăng giá các dịch vụ