Từ khóa: office 365 tăng giá

Microsoft thông báo tăng giá Office 365 và Microsoft 365

Trong một thập kỷ, lần đầu tiên Microsoft thông báo tăng giá các dịch vụ