Từ khóa: khắc phục lỗi bị virus biến folder thành exe

Hướng dẫn cách diệt virus ẩn hết thư mục và tạo các file giả thư mục .exe

Hướng dẫn cách diệt virus ẩn hết thư mục và tạo các file giả thư