Từ khóa: ngày ra mắt win 11

Windows 11 chính thức ra mắt ngày nào?

Các quan chức của Microsoft đã cho biết, Windows 11 sẽ ra mắt vào mùa lễ năm