Ứng dụng Microsoft Family Safety là gì?

Đánh giá bài viết

Bảo vệ những người thân yêu của bạn bằng các tính năng an toàn kỹ thuật số và vật lý. Hỗ trợ bạn và gia đình bạn tạo thói quen lành mạnh, đồng thời giúp bảo vệ những người thân yêu.

Ứng dụng Microsoft Family Safety là gì?

Phát triển thói quen kỹ thuật số lành mạnh

Đặt giới hạn thời gian xem màn hình áp dụng cho các thiết bị, ứng dụng và trò chơi. Khi hết thời gian xem màn hình, chọn cho thêm thời gian hoặc không cho thêm dựa trên các nội dung phù hợp cho bạn và gia đình bạn.

  • Giới hạn ứng dụng và trò chơi (Windows, Xbox, Android)
  • Giới hạn thiết bị (Windows, Xbox)
  • Yêu cầu thời gian xem màn hình 
  • Tóm tắt hoạt động

An toàn khám phá cùng bộ lọc nội dung

Tạo không gian an toàn cho con bạn khám phá trực tuyến. Sử dụng cài đặt lọc nội dung của ứng dụng để đặt ra ranh giới lành mạnh, chặn các ứng dụng và trò chơi không phù hợp, đồng thời giới hạn việc duyệt đến các website thân thiện với trẻ em bằng Microsoft Edge trên Xbox, Windows và Android.

  • Bộ lọc ứng dụng và trò chơi
  • Bộ lọc web và tìm kiếm
  • Các yêu cầu bộ lọc nội dung

An toàn khám phá cùng bộ lọc nội dung

Tạo không gian an toàn cho con bạn khám phá trực tuyến. Sử dụng cài đặt lọc nội dung của ứng dụng để đặt ra ranh giới lành mạnh, chặn các ứng dụng và trò chơi không phù hợp, đồng thời giới hạn việc duyệt đến các website thân thiện với trẻ em bằng Microsoft Edge trên Xbox, Windows và Android.

  • Bộ lọc ứng dụng và trò chơi
  • Bộ lọc web và tìm kiếm
  • Các yêu cầu bộ lọc nội dung

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn

Chúng tôi làm việc để giúp bảo vệ dữ liệu và thông tin của bạn, ngoài ra chúng tôi không bán hoặc chia sẻ vị trí của bạn với các công ty bảo hiểm.

Theo dõi
Nhận thông báo cho
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận